Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se stát vůdcem smečky?

7. 10. 2006

Jak se stát vůdcem smečky?"Můj pes mně chtěl kousnout!
Řekl jsem mu ať uhne abych si mohl sednout na gauč vedle něj"
 
"Moje fena vlezla do odpadkového koše a když jsem jí okřikl zavrčela na mně.
Co se s ní děje, myslel jsem že nás má ráda!"
 
"Náš pes nás velmi miluje ale když chceme aby udělal něco co se mu nelíbí vrčí na nás"


Co mají tito psi společného? Jsou zlí a zákeřní? Ne - jsou to "alfa" psi. Převzali v rodinách které je milují vedoucí postavení. Místo aby přijímali příkazy od svých pánů tak je dávají! Váš pes vás může milovat a zároveň dominovat buď vám nebo některým členům rodiny.


Psi jsou společenská stvoření a jejich chování je určováno sociální hierarchií. Sociálním systémem psa je jeho smečka s jasně stanovenou hierarchií. Vůdce smečky je alfa pes, nejvyšší boss, superpes. On (nebo ona) má od všecho to nejlepší - nejlepší jídlo, nejpohodlnější místo na spaní, nejlepší hračky atd. Vůdce je také ve všem první - první dostává jíst, první odchází, je první ve středu pozornosti. Všichni ostatní psi ve smečce respektují přání alfa psa. Každému psu který by nerespektoval jeho autoritu se dostane rychlého fyzického připomenutí jeho místa ve smečce.
 
Vaše rodina je pro psa jeho smečka. Mnoho psů nemá problémy se svým zařazením do této smečky, respektuje nadřazenost lidí a nejsou s nimi problémy. Dělají co jim přikážeme a nesnaží se převzít naši autoritu. Někteří psi se ovšem tak snadno nezařadí. Někteří psi jsou rození alfa psi a budou vždy testovat pevnost našeho nadřazeného postavení. Jiní psi jsou oportunisté, vždy budou ve střehu a jakmile se naskytne možnost posunout se v sociální hierarchii výše využijí toho. Alfa psi a oportunisté mohou působit problémy majitelům kteří neznají přirozené instinktivní chování psů ve smečce.
 
Někteří majitelé povzbuzují své psy k tomu aby převzali vedoucí postavení aniž by si to uvědomovali. Považují své psy za rovnocenné, ne za podřízené. Těmto psům se dostává zvláštních privilegií jako je třeba možnost spaní na gauči nebo v posteli. Své psy necvičí a nevyžadují aby pes splnil daný povel. Ve smečce se tohoto přístupu dostává jen alfa psům. Alfa ovšem nemá nic společného s velikostí. I malá čivava může být psí Hitler. Ve skutečnosti platí že čím je pes menší tím víc privilegií se jim od člověka dostává a tím více se upevňuje jejich dominantní postavení.
 
Alfa psi jsou většinou dobrými psi. Jsou sebevědomí, chytřejší než ostatní a velmi citliví. Mohou mít skvělý vztah k dětem a mohou se velmi dobře chovat cizincům až do doby kdy jim někdo udělá něco co se jim nelíbí a nebo dokud po nich někdo nechce něco na co nemají náladu. Pak najednou tento báječný pes zavrčí nebo dokonce kousne a nikdo nechápe proč.
 
Ve smečce se alfa pes nemusí nikomu zodpovídat, nikdo mu nic nenařizuje ani mu neříká jak se má chovat. Ostatní psi ve smečce respektují jeho postavení. Pokud je nějaký pes tak lehkomyslný že se mu pokusí vzít jeho kost nebo zabrat jeho místo na spaní, alfa pes ho okamžitě a velmi nevybíravým způsobem odkáže do patřičných mezí. Pokud to nepomůže, alfa pes použije k obhájení svého postavení zuby. Toto je přirozené chování ve světě psů. V lidské rodině je toto chování přesto neakceptovatelné a nebezpečné.
 
Pes potřebuje a chce mít vůdce. Má instinktivní potřebu patřit do smečky. Chce mít jistotu a vědět kam patří a co se od něj očekává. Většina psů se nechce stát vůdci, chtějí aby jim někdo jiný dával příkazy a dělal rozhodnutí. Pokud člověk tuto úlohu neplní, pes se jí ujme sám. Jestliže jste dovolili svému psu získat vedoucí postavení, jste jeho poddaní. On může být buď benevolentní král nebo tyran.
 
Pokud máte pocit že váš pes je u vás alfa tak tomu tak pravděpodobně je. Jestliže pes respektuje pouze jednoho nebo dva členy domácnosti a dominuje ostatním, také máte problém. Pes musí zaujímat poslední místo v žebříčku, ne první a ne někde mezi.
 
Abyste ve vaší rodině zavedli správnou hierarchii a ujali se vedoucího postavení musíte psa naučit jak být podřízeným, ne rovnocenným. Ukážete mu co to znamená být psem. Matka mu už ve velmi ranném věku ukázala že ona je alfa a že on jí musí respektovat. Když byl štěně měl jistotu, měl své místo mezi sourozenci a díky této jistotě neměl jiné starosti než růst, učit se, hrát si, milovat, prostě být psem. Váš pes v podstatě nechce mít zodpovědnost alfa psa, nechce se rozhodovat, nechce bojovat o uchování své pozice. Chce vůdce kterého bude následovat a ctít protože tak může v klidu být prostě psem.
 


Jak se stát vůdcem
 
Váš pes vás neustále pozoruje a vnímá vaši řeč těla. Pozná když jste nejistí, nespokojení s rolí vůdce a když nejste schopen vynutit si splnění příkazu. Takové chování jej zneklidňuje a stává se nejistým. Pokud je to rozený alfa pes nebo oportunista tyto projevy jej motivují k převzetí vedoucího postavení a říkat vám co máte dělat. Být "alfa" je otázkou přístupu. Je zapotřebí sebevědomí, důstojnost, inteligence a autorita. Pes to okamžitě vycítí - takhle se k němu chovala jeho matka. Pozorujte jak se chová zkušený pejskař. Stojí vzpřímeně, používá intonaci hlasu výraz očí k tomu aby pes pochopil že dosáhne toho co chce. Je klidný a jemný ale důsledný, milující ale přísný a to všechno najednou. Všichni psi se k takovému člověku okamžitě chovají submisivně protože všichni instinktivně respektují alfu když se s ním setkají.
 
Naučte se být alfa. Postavte se vzpřímeně. Choďte rovně, naučte se používat různých intonací hlasu a zvlášť tu která je hluboká a silná. Nežádejte psa aby něco udělal, nařiďte mu to. Je v tom rozdíl a on ho moc dobře zná. Uvědomte si že jako alfa máte právo určovat pravidla a dávat povely. Váš pes to instinktivně chápe. U většiny psů stačí tato malá změna a spolu se základním kurzem poslušnosti radikálně změní situaci. Pokud váš pes již převzal vedoucí postavení a vynucuje si jej vrčením nebo dokonce zuby, budete potřebovat víc než se jen rozhodnout že budete alfa. I váš pes bude potřebovat změnu přístupu.
 
Alfa psi a oportunisté se nebudou chtít vzdát své pozice příliš snadno. Náhlá změna ve vašem chování je bude šokovat a oni se pak možná budou chovat ještě agresivněji. Alfa pes bude instinktivně reagovat na někoho kdo ohrozí jeho vůdčí postavení. Je přirozené že bude chtít zarazit revoltu mezi svými poddanými. Ale nebojte se, existuje řešení.
 
Alfa pes ví moc dobře že má fyzickou převahu takže oplácet mu jeho agresi násilím nemá smysl. Dokud nezískáte vedoucí postavení každé uhození, vytahání za kůži nebo převalení na záda nebudou fungovat a navíc mohou být i nebezpečné. Alfa pes na ně bude reagovat agresivně a může vás zranit.
 
Budete potřebovat mozek. Jste chytřejší než on tak toho využijte. Budete muset být vytrvalejší než on. Popíši vám efektivní a bezbolestnou metodu jak získat zpět vedoucí postavení ve smečce a odsunout psa na nejnižší příčku, kam patří a kde potřebuje být. Aby tato metoda fungovala musí se zapojit celá rodina.
 
Je to velmi vážná věc. Pes který kouše a děsí lidi kolem je nebezpečný bez ohledu na to jak moc jej milujete. Jestli se vám zdá drastické zacházet se psem ne jako s rovnocenným ale jako s podřízeným pamatujte že žádná společnost netoleruje nebezpečné psy. Následky jeho chování vás mohou přijít velmi draho, pokud pes někoho zraní možná mu budete do konce života platit. Vy nebo vaše děti si mohou do konce života nést stopy po zranění. A nakonec i váš pes může přijít o život.
 


Přípravka
 
Od tohoto dne budete učit psa že je pes, ne miniaturní člověk ve chlupatém kožíšku. Matka už ho jednou naučila co to obnáší být psem a jak příjímat povely. Jenže on to mezitím, kvůli nedostatečné výchově nebo kvůli špatně pochopeným záměrům, zapomněl. S vaší pomocí si vzpomene kam patří a co se od něj očekává. Věřte že se mu to bude líbit.
 
Psi byli šlechtěni aby od lidí dostávali jídlo, lásku a příkazy. Alfa pes nepožádá o to co chce, vynutí si to. Nevybíravým způsobem vám dá najevo že chce večeři, že chce jít ven, že si chce hrát, že chce hladit a že to všechno chce hned! Od teď jej budete učit že to co chce si musí zasloužit. Nejdřív to pro něj bude šok ale budete překvapeni jak rychle tuto hru pochopí a jak rychle se vám bude chtít zavděčit.
 
Pokud váš pes ještě nezná povel "sedni", naučte ho to. Odmněňte ho, ale nepřehánějte to. Obyčejná pochvala "hodný pejsek" veselým hlasem je dostačující. Takže teď když váš pes bude něco chtít dejte mu povel (pozor, neproste ho) "sedni". Když povel vykoná, pochvalte ho a dejte mu co chtěl. Když si odmítne sednout, odejděte a ignorujte ho. Nesedneš si, nebude odměna. Jeslti máte pocit že povelu nerozumí, pracujte na něm. Jestli jen nechce povel provést, ignorujte ho - NEDÁVEJTE mu to co chtěl a neodmněňujte jej.
 
Nechte ho sednout než dostane jídlo, jež půjdete na procházku, než se s ním pomazlíte, než mu dáte jeho hračku. Jestli má celodenní přístup k misce s jídlem, omezte to. Krmení je dvakrát denně a v době kdy vy se rozhodnete že dostane najíst. Nechte ho sednout si než dostane svojí porci. Pokud neposlechne povel, nedostane jídlo. Odejděte a ignorujte ho. Dejte mu jídlo později ale pokud povel provede. Jestliže pes zná povel, nikdy jej neopakujte! Určitě vás slyšel hned napoprvé. Při povelu stůjte vzpřímeně a mluvte rozhodným, ale klidným hlasem. Pokud pes respektuje jen některé členy domácnosti nechte ty ostatní ať psa krmí. I oni musí dávat psovi povel než jej nakrmí a pokud povel neuposlechne odejdou a ignorují jej. Je velmi důležité aby se do výchovy zapojili všichni členové domácnosti. Psi jsou jako děti, když nedostanou něco od mámy, řeknou si tátovi. Jestliže pes zjistí že některým členům může dominovat bude to dělat. Pes se ale musí naučit poslouchat všechny členy protože jeho místo je na konci žebříčku.
 
Vy znáte chování vašeho psa a musíte být vždy krok před ním. Jestliže vybírá koš na odpadky a vrčí na vás když jej chcete odehnat, odstraňte koš z jeho dosahu. Jestliže vybíhá ze dveří jako první, dejte si ho na vodítko. Posaďte ho a nechte ho čekat až vyjdete ven a zavoláte ho. Jestliže váš alfa pes neposlouchá přivolání, a většina alfa psů neposlouchá, nepouštějte jej zpočátku na volno. Bez vodítka jej nemáte pod kontrolou.
 


Pozornost
 
Alfa psi jsou zvyklí na nepřetržitou pozornost. Podřízení psi se jich neustále dotýkají, olizují je a okusují. Je to projev respektu a podřízenosti. Od teď, dokud se jeho přístup nezmění omezte pozornost kterou psu věnujete mimo cvičení. Pokud si vyžaduje pozornost, dejte mu povel "sedni", pak ho pochvalte a pomazlete se s ním. Pak se vraťte k tomu co jste dělali a ignorujte ho. Pokud na vás doráží, řekněte mu "Fuj" nebo "Nesmíš" přísným hlubokým hlasem a ignorujte ho. Mazlete se s ním když chcete vy a ne když to vyžaduje on. Nějaký čas se k němu nesklánějte a neklekejte si na zem, je to projev submise. Chvalte ho a hlaďte z pozice která je vyšší než on.
 


Hry
 
Jestli si vy nebo někdo z rodiny hraje se psem na přetlačování, přetahování, povalování a tak dále přestaňte! Tyto hry umožňují psu získat dominantní postavení fyzickou převahou nebo za použití zubů. Ve smečce tyto hry nejsou jen zábava ale slouží k uspořádání hierarchie uvnitř smečky na základě fyzické síly. A váš pes je pravděpodobně silnější a rychlejší než vy. Fyzické hry jej v tom utvrzují a to je to poslední co by potřeboval.
 
Hrajte si s ním jíné hry. Na schovávanou, aportování, cokoli co je vhodné. Hru vždy zahajujete a ukončujete vy. Přestaňte vždy dřív než se pes začne nudit a pokusí se odnést si aportek.
 
Kde pes spí?
 
Určitě ne ve vaší ložnici a v žádném případě ve vaší posteli. Vaše ložnice je speciální místo, vaše místo. Alfa pes si myslí že tam může spát protože se považuje za rovnocenného. V podstatě si už mohl zabrat vaši postel pro sebe a může odmítnout ji opustit když mu to poručíte nebo na vás dokonce může začít vrčet. Dokud se vám nepodaří dostat dominantní chování vašeho psa pod kontrolu, ložnice je pro něj zapovězená. To samé platí i o ostatním nábytku. Pokud jej nemůžete dostat bez problémů z gauče, zakažte mu vstup do místnosti dokud se jeho chování nezlepší.
 


Místo
 
Vyhrazené místo má tisíc možností využití a práce s dominantním psem je jeden z nich. Je to místo kde váš pes v noci spí, kam jej odkládáte když nechcete aby se vám pletl pod nohy a kde mu připomínáte že je pes. Toto místo je jeho útočiště. Na toto místo mu dávejte jídlo. Pokud na vás pes doráží a vyžaduje pozornost, jídlo, procházku nebo cokoli jiného, pošlete jej na místo a nechte jej tam nějakou dobu ležet.
 


Konec přípravky
 
Tato přípravka byla jen prvním krokem k nastolení správného pořádku ve vaší smečce. Sama o sobě ovšem nevyřeší všechny problémy které se psem můžete mít. Získáte si jen základní respekt svého psa který vás až do teď ovládal.
 
Jak dlouho tato přípravka trvá? Závisí to na každém psu. U některých uvidíte zlepšení okamžitě, některým bude trvat mnohem déle než pochopí kde je jejich místo. Pro některé psy se tato pravidla stanou součástí jejich každodenního soužití s rodinou. Oportunistům budete muset čas od času připomínat jaká pravidla jste stanovili.
 
Jak poznáte že vaše snažení má úspěch? Pes se po vás začne ohlížet a bude čekat na povel nebo na dovolení. Bude s radostí vyonávat vaše povely. Sleduje jak k vám pes přichází. Pokud je vzpřímený, s hlavou vzhůru a vztyčenýma ušima může to sice vypadat velmi pěkně ale znamená to že je pořád alfa. Pokud má hlavu níže a uši posazené dozadu nebo u hlavy, ukazuje vám svou podřízenost. Pozorujte jak vítá ostatí členy rodiny, jestli k některým přistupuje dominantně musíte na něm dál pracovat.
 


Výcvik poslušnosti
 
Jakmile váš pes začal akceptovat své postavení musíte jej začít cvičit poslušnost. Každý pes potřebuje základní výcvik a por alfa psa to platí dvojnásob. Nemusíte čekat než začne respektovat všechny členy domácnosti, stačí když respektuje jednoho a od něj přijímá příkazy.
 
Na kurzech polušosti se naučíte jak cvičit svého psa. Naučíte se jak být alfa, jak být důsledný, jak získat respekt. Na výcviku se mohou podílet všichni členové domácnosti. Cvičení poslušnosti vlastně trvá celý život, absolvování kurzu nezamená že máte dobře vychovaného psa. Povely musíte pořád opakovat a musí se stát součástí vašeho života se psem. Ve smečce alfa pes čas od času připomíná ostatním kdo je tu šéfem.
 
Dobře vychovaný pes je šťastný a život s ním je potěšení. Psi se chtějí zavděčit a potřebují nějaké zaměstnání. Výcvik spojuje obojí. Dobře vychovaný pes má více svobody. Může kamkoli jít, s kýmkoli se setkat protože víte že jej máte pod kontrolou. Kromě toho je také jistější, protože ví co se od něj očekává, je spokojený a sebevědomý. Ví kde jsou hranice a kdo je jeho vůdce. Nemusí se zatěžovat odpovědností za smečku a nemusí dělat rozhodnutí, může všechen svůj čas věnovat potěšení z lásky k vám, může být psem. A to je důvod proč se narodil a čím chtěl být.
 


Kdy potřebujete profesionální pomoc
 
Když váš pes někoho zranil, když se ho bojíte nebo když se jej někdo jiný bojí pravděpodobně budete potřebovat pomoc profesionála. Kromě toho byste měli nechat psa prohlédnout veterinářem protože jeho chování může mít fyzické příčiny.
 
O pomoc můžete požádat buď dobrý kynologický klub ve vašem okolí, svého chovatele nebo váš klub.
 


Na závěr (PK)
 
Správně vedený a dobře socializovaný alfa pes je pravděpodobně nejlepší společník jakého si zkušený pejskař může přát. Je chytrý, sebevědomý, dobře se cvičí, rád vykonává povely svého pána, chce se vždy zavděčit a bezpodmínečně respektuje postavení svého vůdce. Je šťastný. Alfa pes ve špatných rukou je tyran, neřád který devastuje domácnost a ničí všechny členy rodiny. Je nebezpečný jak svému pánovi tak celému okolí.
 
Jestli máte doma problematického psa, začněte s jeho převýchovou ihned. Jestli se vám to zdá příliš tvrdé a je vám psa líto, prodejte jej a kupte si rybičky. Budete šťastnější jak vy tak váš pes a pravděpodobně si ušetříte spoustu peněz a starostí.
 
Pokud si psa teprve vybíráte, zvažte své možnosti a schopnosti a poraďte se s někým zkušeným při výběru vhodného štěněte. Váš pes s vámi bude 10 a více let a vy chcete aby byla šťastná jak pro vás tak pro vašeho psa.
 

Autor: Petra Krejčová <nyathi(at)centrum.cz>,zdroj: Haf bez obav
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář